Terug van een weekje vakantie vind ik bij mijn e-mail een persbericht van ons Huizer CDA vrouwenberaad (CDAV). Het stemt mij trots. Want waar vind je dit nog tegenwoordig, dat vrouwen zich inzetten voor een sterkere positie van vrouwen in de politiek op alle niveau’s? Nou, het CDAV in Huizen is in ieder geval op dit punt springlevend en actief.

rinske_kruisinga.jpgVooruitlopend op de verkiezingen van de provinciale staten van a.s. woensdag zijn onze CDAV vrouwen erop uit gegaan voor een interview met de enige vrouwelijke gedeputeerde in Noord Holland, CDA-er Rinske Kruisinga.

Rinske Kruisinga werd in 2003 gekozen als lid van Gedeputeerde Staten met onder andere in haar portefeuille: Zorg, Welzijn, Cultuur en Europa. Voor de komende Statenverkiezingen staat zij opnieuw op de lijst (op de tweede plaats, direct na lijsttrekker Jaap Bond).

Kruisinga vertelde de CDA vrouwen over de investeringen in cultuur in de regio, zoals onder meer een bedrag van 700.000 euro in het Singermuseum en 250.000 euro in het geologisch museum in Laren: “Goed voor cultuur, maar ook goed voor de economie”. Van het museum in Huizen heeft ze niets meer gehoord. “Ik wacht nog op een plan uit Huizen” aldus Kruisinga “maar de bodem van de schatkist is wel in zicht”.

Kruisinga investeerde ook in de zorgsector, met projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook stelde zij geld beschikbaar voor preventief jeugdbeleid in de Gooi en Vechtstreek en voor het meldpunt huiselijk geweld.

Kruisinga heeft de ambitie om als gedeputeerde nog vier jaar verder te gaan. De gewone dingen goed willen doen, daar gaat het bij haar om. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn nog niet opgelost. Daar wil ze verdere stappen in zetten. Meer geld is volgens Kruisinga niet altijd de oplossing. Zij wil vooral rust brengen in de jeugdzorg en de instanties die zich met jeugdzorg bezig houden laten investeren in kwaliteit.
Voor Kruisinga is het feit dat zij de enige vrouw is in het College van Gedeputeerde Staten geen issue. Het gaat volgens haar uiteindelijk toch om kwaliteiten van mensen. Ze heeft een hekel aan “haantjesgedrag”, aan door elkaar praten of te veel praten. Kruisinga: “Maar dat betekent niet dat je de kaas van je brood moet laten eten”.
Voor a.s. woensdag (dit is per slot van rekening toch een CDA website!) wil ik me achter onze CDA vrouwen scharen in mijn stemadvies. Stem a.s. woensdag in ieder geval op het CDA, maar bij voorkeur ook op een CDA vrouw! En dan is -ook vanuit mijn eigen ervaringen in de samenwerking- Rinske Kruisinga, ook nog eens afkomstig uit onze eigen regio Gooi en Vechtstreek, een uitstekende keuze!

Recommended Posts

2 Comments

  1. Jammer dat Rinske niets heeft gehoord van het bestuur van het Museum.
    Die verantwoordelijkheid ligt geheel bij het bestuur van het Museum. Meerdere keren heb ik tijdens mijn wethouders periode aangedrongen oo het samenstellen van een zg “bidboek” , zodat wij als gemeente de gang naar de provincie hadden kunnen maken.
    Van Rinske weet ik dat zij de aanvraag met een positieve instelling zou benaderen.
    Museum bestuur een gemiste kans.

  2. Verwonder me al een tijdje over de weg die het Museumbestuur bewandelt om de plannen voor het Museum in het Nautisch Havenkwartier te realiseren.

    Niet alleen Rinske H. heeft niets gehoord. Ook organisaties in Huizen die zich bemoeien met kunst- en cultuur zijn niet benaderd. Gek.


Comments are closed for this article!