Het is al weer jaren geleden, dat ik – toen nog als programmamanager van het programma “kwaliteit van zorg” van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) – samen met wijlen Dick Kessener (Zorgverzekeraars Nederland) en diverse personen vanuit landelijke koepelorganisaties van zorgaanbieders, actief betrokken was bij de oprichting van de Stichting HKZ. Na oprichting werd ik namens de NPCF lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en van het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector van deze stichting HKZ.

HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector”. Het doel van de stichting HKZ was om kwaliteitskeurmerken af te geven, waarmee aan zowel patienten als aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders garanties zouden kunnen worden gegeven over de kwaliteit van de geleverde zorg. Uniek was -destijds- dat de normen die de stichting HKZ daarvoor hanteerde niet alleen gebaseerd waren op de professionele opvattingen van zorgverleners en zorginstellingen, maar ook op de kwaliteitseisen die gebruikers (patienten / clienten / bewoners) en financiers van zorg aan de zorg stellen. Kortom, we wilden geen wirwar meer aan keurmerken, waarvan niemand de betekenis kent, maar een voor iedereen herkenbaar keurmerk, gebaseerd op een breed gedragen definitie van kwaliteit.

Vandaag was ik aanwezig bij de uitreiking van een HKZ keurmerk aan Zorgpalet, locatie Voor Anker. En juist omdat ik destijds zo nauw betrokken was bij de idealen van toen, weet ik hoe hoog de eisen zijn die aan het behalen van dit HKZ keurmerk worden gesteld. Dat een zorginstelling in onze gemeente nu dit cerficaat krijgt, vervult me met trots.

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, maar ook financiers van “Voor Anker”: Proficiat!

Recommended Posts