In het collegeprogramma staat, dat we -aanvullend op de sportnota- een visie op breedtesport zullen ontwikkelen. Deze week hebben we het eerste concept van de visie, die we als College hebben op de breedtesport in Huizen, besproken.

Het is een duidelijke tekst geworden, waarin niet alleen het belang van sporten voor onze inwoners wordt aangegeven, maar waarin ook strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Wat willen we als gemeente de komende jaren op het gebied van sport gaan stimuleren en ook: wat willen we als gemeente zelf niet (meer) doen. Binnenkort zullen we deze visie gaan bespreken met het sportplatform, waar veel sportverenigingen inmiddels aan deelnemen. Ook sportinstituten, de GGD, de stichting Locaal Welzijn en Sportservice Noord Holland zullen hun mening over dit stuk geven. Met alle adviezen komt het (eventuele aangepaste stuk) vervolgens ter sprake in de raadscommissie.  

Ik ga hier niet precies vertellen wat er in onze visie op breedtesport staat (hoewel ik natuurlijk de belangstellenden wel van harte uitnodig om die te lezen en om daarop (eventueel ook via het sportplatform) te reageren . Maar het zal niemand verrassen dat een van de onderwerpen gaat over het ondersteunen van het vrijwilligersbeleid van de sportverenigingen. Immers, sport draait op vrijwilligers en het wordt steeds moeilijker om voor bepaalde taken vrijwilligers te vinden.

Toch zijn er uitzonderingen op elke regel. Zo ook in Huizen, waar ik gisteren, na het bijwonen van een spannende volleybalwedstrijd, waarin ons Huizer volleybalteam met 3-1 heeft gewonnen, in de sportkantine van de Huizermaatschool de eerste  “Lucas Kruijmertroffee” heb uitgereikt. Deze troffee is bedoeld voor vrijwilligers, met een bijzondere staat van dienst. Niet verrassend dus, dat deze in dit eerste jaar werd uitgereikt aan Lucas Kruijmer zelf, die al ruim 50 jaar (!) als vrijwilliger actief is voor de volleybalvereniging Huizen. 

Zonder vrijwilligers kan onze breedtesport niet overeind blijven. Laten we onze vrijwilligers dan ook koesteren. Dat mensen dit werk 50 jaar vol houden is beslist niet vanzelfsprekend, ook in de toekomst niet. We zullen als gemeente dan ook, samen met sportverenigingen, moeten blijven investeren in bij onze huidige tijd passende vormen van vrijwillige inzet!

 

Recommended Posts