Deze week stelde de CDA fractie in de gemeenteraad vragen over de huishoudelijke hulp tijdens de zomermaanden. De fractie had signalen gekregen dat hier mogelijk problemen zouden ontstaan, door schaarste aan personeel.

Ik deel de zorg van de CDA fractie over de huishoudelijke hulp die mensen nodig hebben in de komende vakantieperiode. Veel medewerkers van thuiszorginstellingen die huishoudelijke hulp verlenen zijn dan met vakantie en de spoeling is al zo dun.

Toen ik recent een brief onder ogen kreeg van Zorgpalet, waarin aan hun clienten werd medegedeeld dat de hulp in plaats van 3 uur in de vakantieperiode teruggebracht kan worden naar 2 uur en dat het in de zomermaanden ook kan voorkomen dat de vaste hulp tijdens vakantie niet wordt vervangen, heb ik dan ook onmiddelijk contact opgenomen met Zorgpalet. 

Voor een uurtje per week minder hulp in de zomermaanden heb ik begrip, hoewel er natuurlijk wel maatwerk moet worden geleverd. Bij de een kan dat gemakkelijker dan bij de ander. Dit “maatwerk” is mij door Zorgpalet verzekerd.

Helemaal geen huishoudelijke hulp vanwege vakantie van de vaste hulp is echter voor mij geen optie. Het argument dat dit al jaren zo gaat in de vakantieperiode vind ik niet relevant. We hebben een contract met thuiszorgorganisaties voor te leveren huishoudelijke hulp. Als er niet wordt geleverd, is dat contractbreuk en dat zullen we dus niet accepteren.

Zorgpalet heeft mij tijdens het gesprek hierover laten weten dat er opnieuw naar gekeken gaat worden en dat mensen in ieder geval wekelijks huishoudelijke hulp zullen krijgen, ook als de vaste hulp met vakantie is.

Hoe dit met andere thuiszorginstellingen gaat, die onderdeel uitmaken van het consortium waarmee we als regiogemeenten afspraken hebben gemaakt, is mij nog niet bekend. Daarom heb ik in de afgelopen week in het wethoudersoverleg MADI (waar negen regiogemeenten aan deelnemen) verzocht om een brief te sturen aan alle thuiszorginstellingen die deel uitmaken van het consortium, waarin wij als gemeenten benadrukken dat het niet mag voorkomen dat er in de zomermaanden geen huishoudelijke hulp wordt verleend. Die brief gaat er komen en Ben Hammer (wethouder WMO in Hilversum en voorzitter van het wethoudersoverleg MADI) gaat dit ook peroonlijk nog met het consortium bespreken.

Intussen beraden we ons in Huizen over het organiseren van een “meldpunt” bij ons eigen zorgloket, waar clienten van de thuiszorg, die in de zomermaanden in de problemen komen door tekort aan huishoudelijke hulp, laagdrempelig hun klachten hierover kunnen indienen. Ook andere gemeenten overwegen een dergelijk meldpunt, bij hun eigen zorgloketten. Dit stelt ons in ieder geval in staat om deze eerste zomerperiode onder WMO regime goed te kunnen evalueren.

 

 

Recommended Posts