Vandaag, 18 december 2007, was voor mijzelf en voor alle medewerkers in onze gemeentelijke organisatie die zo intensief betrokken zijn bij het WMO beleid in Huizen weer een belangrijke datum. Het College heeft namelijk vandaag het WMO beleidsplan voor de komende vier jaar vastgesteld. In dit beleidsplan hebben we doelstellingen opgenomen die “vraaggestuurd” zijn en dus gebaseerd zijn op wat mensen in Huizen zelf van belang vinden als het om de benodigde maatschappelijke ondersteuning gaat. Maar het WMO beleidsplan omvat ook een concreet uitvoeringsprogramma, met de beschrijving van wat we precies willen gaan doen om de doelstellingen te bereiken en welke menskracht en (financiele) middelen daarbij nodig zijn. 

Het WMO beleidsplan van de gemeente Huizen onderscheidt zich van veel andere WMO beleidsplannen die ik heb gezien, omdat daarin het begrip “vraagsturing” niet op de Huizer manier als uitgangspunt is gehanteerd en omdat ook vrijwel nooit een concreet uitvoeringsprogramma is opgenomen. Het voordeel van onze aanpak is dat we (na goedkeuring door de Gemeenteraad) ook direct met de uitvoering van het WMO beleid kunnen starten. En dat is ook hard nodig, want er zijn helaas ook in Huizen nog veel knelpunten die het “meedoen” van kwetsbare mensen in onze samenleving in de weg staan.

Recommended Posts