Deze week hebben we het promotieplan van de Huizer botters in het college besproken. Het plan is tot stand gekomen met hulp van het bureau “Leisure Result” en voorziet in tal van aanbevelingen om meer botters in de Huizer haven te krijgen en de beide botters die er al zijn ook beter te promoten.

Tot nu toe is het niet gemakkelijk om nieuwe botters (of andere historische schepen) naar Huizen te halen. Daar zijn diverse redenen voor, maar de belangrijkste is toch het ontbreken van gezelligheid op de haven. Daar gaat straks met de botterwerf en het nautisch havenkwartier natuurlijk verandering in komen en we zullen dan samen met de stichting “Vrienden van de Huizer botter” alles op alles zetten om de Huizer historie op het water weer volop te laten herleven.

Het promotieplan voor de Huizer botters maakt onderdeel uit van een RES project (=Regionaal Economische Samenwerking) en is dus ook voor 50% door de provincie Noord Holland gefinancierd. De provincie geeft hiermee ook aan hoe belangrijk ons cultuur historisch erfgoed is voor de uitstraling van het bedrijventerrein Plaveen (waar de haven onderdeel van uitmaakt) en voor de verdere toeristisch- recreatieve ontwikkeling van de haven. Ik ben dan ook heel vereerd met het bezoek dat gedeputeerde Jaap Bond morgen brengt aan de haven van Huizen, waar hij onze Huizer botters persoonlijk zal gaan bekijken en ook het eerste exemplaar van het promotieplan voor de botters  in ontvangst zal nemen.

Recommended Posts