Verbijsterd ben ik door het bericht in het NRC van afgelopen zaterdag, dat er een akkoord is bereikt tussen VNG en ministerie over het aan het rijk “terugbetalen” van 30 miljoen euro WMO middelen door gemeenten. Voor de gemeente Huizen komt deze terugbetaling neer op een bedrag van 60.000 euro.

Als we als gemeenten geld tekort waren gekomen door de invoering van de WMO, was er ongetwijfeld geen cent van het rijk bijgekomen. Dan is het “eigen risico” van de gemeenten. Dat gemeenten echter geld “overhouden” is blijkbaar voor het rijk onbestaanbaar.

In onze regio (zo ook in Huizen) wordt nagedacht over een beter op de individuele burgers toegespitste ondersteuningsstructuur. Daar kunnen we ook over nadenken, omdat we de huishoudelijke hulp effcient inkopen en de middelen die we daardoor “overhouden” kunnen inzetten voor een ondersteuningsbehoefte waar tot op heden niet eens een aanbod voor was.

Het was veel beter uit te leggen geweest, als het rijk de gemeenten de verplichting had opgelegd om de middelen die vanuit WMO budgetten “over gehouden zijn” te reserveren voor bij de WMO filosofie passende ondersteuningsarrangementen voor burgers. In Huizen hebben we dit overigens in het collegeakkoord ook al zo geregeld. Maar wat nu wordt voorgesteld, namelijk gelden terugbetalen aan het rijk die door efficient en zorgvuldig handelen van gemeenten voor WMO doeleinden zouden kunnen worden ingezet, is echt schandelijk en in strijd met alles wat de WMO ooit nastreefde.

Ik vind dat we dit als gemeenten niet moeten accepteren en dat we aan den Haag, bij voorkeur regionaal, een krachtig tegengeluid moeten laten horen.

Recommended Posts

4 Comments

 1. janny, echt hartgrondig mee eens. basis gedachte van de wmo is toch dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de wmo moeten dragen. gemeenten zijn nog lang niet zo ver dat ze de wmo in al zijn facetten/prestatievelden al uitvoeren. is dus allemaal heel voorbarig van het rijlk. protesteren dus! in de meeste gemeenten zijn pvda en cda wethouders verantwoordelijk voor de wmo. die moeten dus de klok luiden!!!!!?

 2. Geachte mevrouw Bakker,

  In eerste instantie wil ik u even duidelijk stellen dat ik deze mail op persoonlijke titel schrijf en niet namens een organisatie.
  Ik heb vorig jaar u een aantal vragen gesteld over de kwaliteit binnen de zorg waarvan VNG, de werkgevers en de werknemers organisaties hebben gezegd dat daaraan niet getornd zal worden.
  Helaas heb ik het contact met u moeten verbreken, omdat ik door mijn werkgever op het matje ben geroepen.
  Mijn kritische kijk op de ontstane situatie zoals die zich vorig jaar tot aan heden heeft ontwikkeld, heeft ertoe geleid dat de gemeente contact heeft gezocht met mijn leidinggevende.
  Vervolgens heb ik van mijn leidinggevende te horen gekregen dat als ik kritiek had, deze kritiek alleen met mijn leidinggevende mocht bespreken en dat ik hiermee niet naar de gemeente mocht gaan omdat wij als organisatie dan het risico liepen om uit het consortium gestoten te worden.
  Dit riekt mijn inziens naar chantage, terwijl ik mijn kritiek op persoonlijke titel aan u en de gemeente heb laten toekomen en dat mijn kritiek een persoonlijke uiting van zorg was.
  Ik kan nu mijn mond niet meer houden na deze berichten over teruggaaf.
  Bij aanvang van de WMO hebben VNG, Werkgevers en Werknemers afgesproken dat de kwaliteit blijft zoals die is en dat is duidelijk niet gebeurt.
  Er zijn twee soorten kwaliteit: de directe kwaliteit en de indirecte kwaliteit.
  De directe kwaliteit is de zorg die tussen zorgvrager en zorgverlener wordt geleverd.
  De indirecte kwaliteit is al datgene wat er om de zorgvrager heen wordt georganiseerd [HKZ keurmerk, zorgdossiers, medicijnlijsten, en veel uiterlijk vertoon].
  Wat ik heb gezien in het afgelopen jaar is dat er voor de indirecte kwaliteit kosten nog moeite worden gespaard.
  De directe kwaliteit daarentegen moest aan alle kanten op de schop om de indirecte kwaliteit te financieren en om u een besparing op te leveren die u nu aan de landelijke overheid moet terug betalen.
  Even voor alle duidelijkheid…. directe kwaliteit is wat de zorgvragers en zorgverleners hard nodig hebben om de zelfstandigheid en het zelfstandig wonen van de zorgvrager te continueren cq te bevorderen.
  Die zelfstandigheid en de daarbij behorende kwaliteit kost nu eenmaal tijd en geld en dat heeft u bij de zorgvragers en zorgverleners als een bezuinigingsmaatregel weggehaald.
  Daarmee heeft u de kwaliteit ondermijnt en tegelijkertijd de uitgang van de zorg wagenwijd opengezet.
  Wie wil er vandaag de dag nog in de zorg werken voor een zeer klein salaris met een onverantwoordelijke werkdruk.
  Ik vind het een grote schande dat u de zwakke in de maatschappij [de zorgvragers] en de laagbetaalde [de zorgverleners] hiervoor heeft laten opdraaien.
  Want deze besparing komt wel van de zorgvragers af die nu ondermaatse kwaliteit geleverd krijgen en van de zorgverleners die bijna niet meer weten hoe ze door tijd en personeelsgebrek nog enigzins kwaliteit kunnen leveren.
  Het is jammer dat u mijn zienswijze van begin 2007 niet serieus heb genomen en dat ik monddood gemaakt ben in een DEMOCRATIE.
  Ik hoop dat u dit jaar het geld dat u ter beschikking heeft, gaat gebruiken daar waar het nodig is en dat is bij de directe zorg Verder hoop ik dat u mijn kritiek niet als een belediging ziet, maar dat het juist een bijdrage mag leveren om te komen tot de juiste kwaliteit binnen de zorg die nu ver te zoeken is.
  Mijn mail aan u zal voor mij wel vergaande consequenties hebben
  Ik bereid mij samen met mijn gezin [4 kinderen] al voor op het ontslag dat ik naar aanleiding van deze mail wel zal krijgen.
  Maar ik vind ook dat de waarheid ook weleens gezegd mag worden.
  Tegelijkertijd vraag ik mij ook wel af wie toch diegene zijn die u adviseren en waarbij ik de indruk heb dat er creatief met gegevens wordt omgegaan om hun eigen portemonnee te beschermen.

  Met vriendelijke groet.

 3. Geachte heer van Dijk,

  Ik herinner mij inderdaad dat wij ruime tijd geleden e-mail contact hebben gehad. Ik heb overigens naar aanleiding hiervan nooit uw naam genoemd bij welke thuiszorgaanbieder dan ook. Vanzelfsprekend heb ik wel regelmatig contact gehad met thuiszorgaanbieders over actuele vraagstukken m.b.t. de huishoudelijke hulp (NB: als gemeenten hebben wij niets met de persoonlijke verzorging te maken, alleen met de huishoudelijke hulp).

  Ik waardeer uw openheid en uw betrokkenheid bij de thuiszorg in mijn richting.
  Ik vind het echter ook lastig om uw e-mail inhoudelijk te beantwoorden. U kaart een heleboel zaken aan, die naar uw mening niet goed gaan, maar die mijns inziens in de eerste plaats met uw werkgever moeten worden besproken. Als gemeenten hebben wij kwaliteitsafspraken gemaakt met de thuiszorginstellingen over de huishoudelijke hulp, waar wij de thuiszorginstellingen ook aan houden. Wij hebben geen aanleiding om te denken dat die afspraken niet worden nagekomen. Van klanten van de thuiszorg is er zeker niet de indruk dat op grote schaal onder de maat gepresteerd wordt als het om huishoudelijke hulp gaat. Integendeel. De klanten zijn over het algemeen tevreden met de verleende hulp. Dat blijkt uit onderzoek dat wij zelf hebben gedaan, maar ook uit onderzoek dat landelijk heeft plaatsgevonden. Wel kan ik mij voorstellen dat er veel veranderingen in de thuiszorg plaatsvinden en dat dit voor medewerkers in de thuiszorg onrust met zich meebrengt. In 2007 hebben wij dan ook nieuwe afspraken gemaakt, om grote personele problemen bij de inzet van huishoudelijke hulp te voorkomen. Het jaar 2008 is in dat opzicht voor ons allen een ‘overgangsjaar’ en ik hoop van harte dat de situatie in de thuiszorg, als er een nieuwe aanbestedingsprocedure is geweest, zich vanaf 1 januari 2009 weer zal stabiliseren.

 4. L.S.
  Natuurlijk kan ik het ook niet eens zijn met het steeds wisselende beleid rondom de WMO, in de volksmond wel de Wet Maatschappelijke Ontwrichting genoemd. Laten wij vooropstellen dat de factor geld niet de boosdoener is, omdat er genoeg geld in dit land aanwezig is. Wat wel speelt in ons land is het grenzenloze tekort aan sociaal-pedagogisch opgeleide mensen die hart voor hun zorgmensen hebben. Hun aantal kalft helaas steeds meer af. De harde overheid stoot eerst alles af richting gemeentes om vervolgens weer een terugploegprocedure op te starten. Bah. Slecht beleid omdat je met mensen te maken hebt en niet met dode materie. Mevr. Janny Bakker verdient te worden gesteund in dit moeilijke veld. Het “circus” met de WAjong komt er ook nog aan, maar wij moeten met zijn allen de gelederen dichthouden, opdat niet de allerzwaksten de dupe van al die Haagse exercities worden.
  Met vr. groet,
  Ing. J. Schimmel


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.