Vorige week mocht ik op een centraal punt in het oude dorp (Lindenlaan) het christelijk coordinatiepunt voor mantelzorg en vrijwilligerswerk openen. Een mond vol, vandaar ook de onthulling van de nieuwe naam: “Houvast”.

Mantelzorgers zorgen voor een partner, kind, familielid, of andere naaste, omdat de betrokkene door ziekte of handicap dit zichzelf niet meer (volledig) zelfstandig kan redden. Mantelzorger worden is iets dat je overkomt. Je kiest er niet voor, zoals bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk. In Huizen wonen naar schatting zo’n 2000 zwaar belaste mantelzorgers en daarmee bedoelen we dan die mantelzorgers die langer dan 3 maanden meer dan 8 uur per week voor iemand zorgen.

Veel mantelzorgers merken zelf niet, of pas te laat, dat zij te zwaar belast worden door de zorg. Ze vragen daarom niet vaak om hulp. Op dit moment weten zo’n 250 Huizer mantelzorgers het regionaal steunpunt mantelzorg in Hilversum zelf te vinden. Nog eens 25 mantelzorgers krijgen af en toe “respijtzorg” van de vrijwillige thuishulp in Huizen. Dat betekent echter ook dat er nog ruim 1700 mantelzorgers buiten beeld zijn. Ik vind het daarom heel belangrijk dat ook anderen (bijvoorbeeld ook mensen die in de thuiszorg werken) signaleren dat er een mantelzorger is en hoe het daarmee gaat. Daarom ben ik ook zo blij met dit vernieuwende lokale initiatief, dat nauw gerelateerd is aan de christelijke thuiszorg.

In Huizen werken we aan een dekkend lokaal netwerk voor mantelzorgondersteuning. Met “Houvast” hopen we in het komende jaar ca. 600 nieuwe mantelzorgers ondersteuning te kunnen bieden. Daarmee zijn we er dus nog niet. Het blijft nog steeds hard nodig dat er ook andere locale initiatieven ontstaan. In oktober zullen we hierover met de betrokken aanbieders van zorg en welzijn verder in gesprek gaan.    

Recommended Posts