Afgelopen donderdag heeft in Huizen een voor mantelzorgers belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden. Tijdens een speciale bijeenkomst van de klankbordgroep Wmo aanbieders werd door Henke van der Heiden (beleidsambtenaar Wmo in onze gemeente) een conceptplan gepresenteerd voor een nieuw te vormen “netwerkorganisatie” voor mantelzorgondersteuning in Huizen. Het doel van deze bijeenkomst was, dat duidelijk zou worden welke van de aanwezige organisaties zich zouden willen aanmelden als deelnemende organisatie in dit netwerk. Het resultaat van de bijeenkomst was ook voor mijzelf verbluffend: alle aanwezige organisaties meldden zich aan!

De bijeenkomst was een vervolg op een conferentie die in mei 2008 in Huizen plaatsvond (ik schreef hierover eerder in dit weblog). Met de deelnemers aan het mantelzorgnetwerk gaan we in 2009 een project uitvoeren, dat ertoe moet leiden dat in 2010 een optimale samenwerking tussen de gemeente Huizen en de betrokken organisaties en tussen die organisaties onderling tot stand is gekomen, waardoor een groot deel van de nu nog onbekende mantelzorgers in Huizen, voor zover zij ondersteuning nodig hebben, kan worden bereikt en kan worden geholpen.

Deelnemers aan het netwerk zijn Amaris (met het lokale christelijke coordinatiepunt voor mantelzorgondersteuning “Houvast”), Vivium Zorgroep (in dit netwerk vertegenwoordigd door de Bolder), MEE Utrecht/Gooi en Vecht, het RIBW, de stichting Lokaal Welzijn Huizen, Visio, de Vrijwilligerscentrale (met o.a. de vrijwillige thuishulp) en enkele kerken uit Huizen (Christelijk gereformeerde gemeente, Hervormde gemeente Huizen, PKN Huizen). Niet aanwezig, maar wel van tevoren aangemeld als deelnemer aan het netwerk, waren het Regionaal Steunpunt Mantelzorg, de Nahderkring (voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers), Symfora, Labyrinth en Ypsilon (voor mensen met psychiatrische problematiek en hun mantelzorgers).   

Natuurlijk heeft de ene organisatie een zwaardere rol als “verwijzer” van mantelzorgers en zijn andere organisaties weer meer in beeld voor het in kaart brengen van wat mantelzorgers nodig hebben of als aanbieder van diverse vormen van ondersteuning. Duidelijk werd echter, dat alle genoemde organisaties meerwaarde zien in samenwerking binnen een lokaal netwerk. En daarmee hebben zij afgelopen donderdag een belangrijke eerste stap gezet.

Recommended Posts