Samen met mijn college wethouder Petra van Hartskamp, met vertegenwoordigers van de Huizer zakenclub en de Huizer Ondernemers Federatie en de Kamer van Koophandel en met de betrokken Huizer ambtenaren hebben we een werkbezoek gebracht aan de gemeente Veenendaal. We werden daar bijzonder hartelijk ontvangen door burgemeester Ties Elzenga, wethouder Cees Sanders, de betrokken ambtenaren en leden van de ondernemersvereniging van Veenendaal. Op de agenda stonden twee onderwerpen:

1. Het ondernemersfonds.

In Veenendaal is een ondernemersfonds in het leven geroepen, van waaruit tal van zaken worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan feestverlichting in een winkelcentrum of aan beveiliging van een bedrijventerrein. De benodigde gelden voor dit fonds worden verkregen vanuit “reclamebelasting”. Die belasting wordt door de gemeente Veenendaal geind en -na aftrek van kosten door de gemeente- in het ondernemersfonds gestort. In Veenendaal was het draagvlak voor het instellen van dit fonds en voor de heffing van reclamebelasting groot, omdat daarmee alle ondernemers eerlijk meebetalen en zogenaamde “free-riders”, (d.w.z. ondernemers die niet meebetalen, maar wel profiteren van de voorzieningen) kunnen worden voorkomen. Bij enkele aanwezige ondernemers uit Huizen bestaat nadrukkelijk de wens om tot een dergelijke constructie over te gaan, omdat het “free-riders” fenomeen ook in Huizen helaas voorkomt. Afgelopen dinsdag hebben we onze ervaringen in het college van B&W besproken en we hebben besloten om -net als in Veenendaal gedaan is- naar de ondernemersverenigingen de bereidheid uit te spreken om een draagvlakonderzoek te starten. We denken dat we hiermee in ieder geval goed in beeld kunnen krijgen of dit ook echt de wens van een grote meerderheid van Huizer ondernemers is. Petra van Hartskamp gaat dit onderwerp samen met de betreffende Huizer ondernemersverenigingen verder oppakken. Hiermee is gelijk ook een vervolg gegeven aan dit onderdeel van ons werkbezoek.

2. Het project Brouwerspoort

Veenendaal heeft een regiofunctie waar het gaat om winkelen. Alleen al het centrum zorgt voor een jaaromzet van 350 miljoen euro, goed voor een vijfde positie op de winkelranglijst van de Randstad. Met het oog op de toekomst wil men het winkelcentrum fors uitbreiden, een kwaliteitsimpuls geven en ook anders organiseren, waardoor o.a. de looproutes worden verbeterd. Tijdens het werkbezoek werden we hierover uitvoerig geinformeerd en konden we ook met eigen ogen de ontwikkelingen bekijken. Veel van de problematiek in dit project lijkt op de problematiek die we vanuit de door ons gewenste ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum van Huizen (Keucheniusstraat) kennen. Het was bijzonder inspirerend om hierover met collega’s en ondernemers uit een andere gemeente van gedachten te wisselen. In tegenstelling tot het eerste agendapunt zijn hier nog niet direct vervolgacties voor Huizen uit voortgevloeid, maar we hebben dit onderdeel van het programma wel als bijzonder leerzaam ervaren.

Ik ben van mening dat het goed is om zo nu en dan eens een kijkje in de keuken van andere gemeenten te nemen. Het levert altijd leerpunten op en het verbreedt ook je eigen blik op hoe zaken kunnen worden aangepakt. Ik ben naar aanleiding van dit werkbezoek zeer onder de indruk van de gemeente Veenendaal!

 

Recommended Posts