In de afgelopen week kwam er opnieuw een brandbrief van onze voedselbank. Eind mei moeten zij hun huidige onderkomen op het Lucentterrein verlaten. Ondanks herhaalde pogingen is het nog steeds niet gelukt om een nieuw onderkomen te vinden. De maand mei nadert met rasse schreden en het kan toch niet zo zijn dat de voedselbank nu haar deuren zou moeten sluiten?!

Al eerder heb ik hierover met het bestuur van de voedselbank om tafel gezeten en hebben we de mogelijkheden in Huizen bekeken. Alles wat wij aandroegen bleek uiteindelijk toch niet te kunnen. We hadden onze hoop nog gevestigd op de leegstaande discotheek, maar daar ging de eigenaar uiteindelijk toch niet mee akkoord. Navraag bij collega wethouders, zowel door mijzelf als door mijn collega Liesbet Tijhaar, leverde ook in andere gemeenten in onze regio geen gratis beschikbare locatie op.

Deze week kwam een meedenkende ambtenaar opeens met de suggestie om de school aan de Kotter als optie te bekijken. Deze school komt in september leeg en een herontwikkeling in dit gebied zal waarschijnlijk nog wel twee jaar op zich laten wachten. De voedselbank is blij met deze mogelijkheid en gaat in de komende week kijken of die ook passend is. Als dat zo is, dan moet natuurlijk ook nog een oplossing voor de overgangssituatie (tussen mei en september) worden bedacht, maar ook hier werken onze ambtenaren ruimhartig aan mee.

Persoonlijk heb ik wel moeite met deze voortdurend onzekere situatie voor de voedselbank. Dachten we aanvankelijk wellicht dat de voedselbank in onze gemeente van voorbijgaande aard zou zijn, tegenwoordig weten we wel beter. Veel mensen die -om allerlei redenen- niet in aanmerking kunnen of willen komen voor gemeentelijke ondersteuning, hebben hun weg naar de voedselbank gevonden. Bovendien is de voedselbank, door haar laagdrempeligheid, een uitstekende verwijzer naar de professionele hulpverlening. Daarmee heeft de voedselbank in het totaal van organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houdt naar mijn mening haar plaats in onze samenleving verdiend. Als de locatie aan de Kotter geschikt is, dan blijft het echter nog steeds een tijdelijke oplossing. Wat mij betreft geeft ons dit als regiogemeenten nu wel de tijd om goed na te denken over een bij voorkeur gezamenlijk gedragen structurele oplossing voor huisvesting op de langere termijn.   

Recommended Posts

1 Comment

  1. Goedendag,

    Wij als bewoners van de Kotter hebben dagelijks overlast van de school qua parkeer problemen. De bewoners van deze straat kunnen niet eens parkeren omdat alle parkeerplaatsen bezet zijn door leerkrachten. Daarom vrezen wij voor nog meer overlast door deze verandering naar een voedselbank met zo veel medewerkers, en afhalers. Is hier wel over nagedacht door U en hoe denkt U dit probleem op te lossen? Ingang aan de andere kant bij de garages zou een veel betere oplossing zijn; meer ruimte om te parkeren en niemand tot overlast te zijn. Ook aanvoer van goederen is daar makkelijker dan in een doodlopende straat. Of de Kotter zal gelijk doorgetrokken moeten worden naar de Stuurboord toe, dat zal ook een oplossing kunnen zijn.


Comments are closed for this article!