In de afgelopen week heeft een constructief gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de wethouders WMO van het gewest Gooi en Vechtstreek en gedeputeerde Mooij van de provincie. Het gesprek ging over de OV taxi. Gemeenten zijn niet tevreden over het functioneren van de OV taxi voor WMO doelgroepen en de provincie is niet tevreden over het voortdurend klagen van gemeenten daarover. Alle reden dus om er samen de schouders onder te zetten.

Wij hebben voorgesteld aan de provincie om het huidige contract met Connexxion voor de OV taxi in ieder geval nog een jaar te verlengen. Intussen willen we dan als gemeenten enkele proefprojecten doen, waarbij gekeken wordt hoe het WMO vervoer in het algemeen kan worden verbeterd. Onze indruk is namelijk dat teveel soorten WMO vervoer gelijk worden behandeld, terwijl er wel degelijk verschillen zijn. Rolstoelvervoer of vervoer voor mensen met psychiatrische problematiek is nu eenmaal heel anders dan vervoer van ouderen die slecht ter been zijn.

De provincie heeft gemerkt dat mensen die van de OV taxi gebruik maken zich niet altijd realiseren dat het geen openbaar vervoer is (met lijndiensten op vaste tijden) en ook geen taxi (daarvoor is het ook veel te goedkoop). De verwachtingen van mensen zijn volgens de provincie dan ook soms wat hooggespannen. De provincie beschikt bovendien over stiptheidscijfers die een veel gunstiger beeld geven dan de cijfers die we als gemeenten vanuit het Mobycon onderzoek hebben gekregen. Overigens zijn ook de vele wegopbrekingen volgens de provincie oorzaak van verminderde stiptheid. Daar kan niemand iets aan doen, maar mensen ondervinden er wel veel hinder van. Natuurlijk zou meer geld een oplossing kunnen betekenen, maar provinciale Staten is volgens de gedeputeerde in ieder geval niet van plan om meer geld in de OV taxi te steken.

De gemeenten herkennen de argumenten van de provincie, maar zijn van mening dat er toch wel meer aan de hand is dan alleen dat. Die opvattingen worden mede gevoed door de vele signalen die wij van mensen krijgen die van het WMO vervoer afhankelijk zijn. Ook de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van belanghebbenden in onze regio, heedt een niet mis te verstaan signaal afgegeven dat het echt niet goed gaat met de OV taxi.

Gelukkig werd er geen welles-nietes discussie gevoerd, maar hebben we besloten er gewoon samen tegenaan te gaan. De provincie is akkoord met het voorstel van de gemeenten en gaat dit bespreken met Connexxion. Huizen en Wijdemeren zullen in eerste instantie proefgemeenten zijn en de provincie wordt hier nauw bij betrokken. En als er meer geld bij moet om het vervoer voor WMO doelgroepen te verbeteren, dan zeggen gemeenten in ieder geval niet op voorhand nee.

 

Recommended Posts