Ook dit jaar heeft de Huizer toneelvereniging Ontwaakt weer volle zalen getrokken en terecht!
Wat heb ik genoten van de Huizer klucht “Nijt over m’n langd”. Niet alleen is het heerlijk om het Huizer dialect weer zo onverkort over je uitgestort te krijgen, maar ook de echte Huizer humor, het relativeringsvermogen en het dwarse karakter van de Huizers werd heel goed tot uitdrukking gebracht. Het bracht me weer helemaal terug bij mijn roots.
 
Leuk om te zien dat ook heel veel niet-autochtone Huizers het Huizer dialect en de humor zo kunnen waarderen. Het geeft toch een stuk identiteit, waar alle Huizer ingezetenen zich kennelijk goed bij voelen.  
Ik hoop dat we nog heel lang kunnen blijven genieten van deze heerlijke, autenthieke, maar ook zeer professionele toneelvereniging!
 

Recommended Posts