In de afgelopen week werd door onze Regionale Ambulance Voorziening (RAV) tijdens het  portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg verteld dat minister Klink de prijs van de ambulancezorg niet langer als criterium hanteert voor de aanbesteding van het ambulancevervoer. Onze RAV -overigens een van de ambulancediensten in Nederland met de laagste kostprijs- was hier erg blij mee, omdat zij zich nu volledig kunnen richten op een gunningsprocedure die puur gebaseerd is op eisen m.b.t. de kwaliteit en de veiligheid van de ambulancezorg. Er komt dus nog wel een gunningsprocedure, maar de RAV in deze regio scoort op alle gestelde  kwaliteitseisen al hele hoge ogen. Mocht er toch nog een andere aanbieder als beter  uit de aanbesteding komen, dan zal de huidige hoge kwaliteit en de veiligheid er in ieder geval niet op achteruit gaan.

Minister Klink nam zijn besluit n.a.v. de resolutie van de afdeling Huizen, waarvoor we de brede politieke steun hadden van de CDA afdelingen in onze regio. Deze resolutie is tijdens het partijcongres van het CDA unaniem door de leden van het CDA aanvaard. We zijn de kleinste ambulanceregio in ons land, maar we hebben als CDA afdelingen in onze regio slagvaardig samengewerkt en daarmee toch maar mooi voor elkaar gekregen dat nu overal in Nederland door ambulancediensten opgelucht ademgehaald kan worden. Een resultaat waar we als CDA regiobreed trots op mogen zijn!

 

Recommended Posts

1 Comment

  1. Janny Bakker,
    proficiat met dit succes!

    Jan Vos
    Grenspad 13
    1411 DX Naarden


Comments are closed for this article!