Er zijn van die dagen dat ik energie krijg van mijn werk. Zo’n dag was afgelopen woensdag. 

Zoals eerder op mijn weblog al aangegeven is er met het rolstoelvervoer in onze regio heel wat mis. Een op de drie ritten is niet op tijd en dan is de marge van 15 minuten al meegerekend. Ook in Huizen gaat het niet goed met het rolstoelvervoer. Ik vind dat niet acceptabel, want juist mensen die rolstoelafhankelijk zijn hebben vaak geen alternatief. Om die reden heb ik alle organisaties die mogelijk mee zouden kunnen werken aan een oplossing afgelopen woensdag op het gemeentehuis uitgenodigd voor een “werkconferentie” over dit onderwerp. Aanwezig waren o.a. vertegenwoordigers van verzorgingshuizen, Visio en Sherpa, maar ook de Stichting Rolstoelbus ’t Gooi en de stichting Servitas. Ook de organisaties die opkomen voor de belangen van gehandicapten waren aanwezig en ambtenaren vanuit zowel het beleidsterrein “openbaar vervoer” als vanuit het zorgloket.

We waren nog maar net begonnen, toen al duidelijk werd dat het probleem bij de aanwezigen genoegzaam bekend was en dat alle aanwezigen, samen met de gemeente, het probleem van het rolstoelvervoer graag wilden aanpakken. Voor ik het wist werden de concrete mogelijkheden al op tafel gelegd. Zorginstellingen wilden wel meedenken aan oplossingen voor hun eigen clienten, maar ook bijvoorbeeld aan het uitlenen van rolstoelbusjes. Servitas wilde wel chauffeurs leveren en de stichting Rolstoelbus’t Gooi kon best nog wat uitbreiding van het aantal ritten aan. Clientenorganisaties wilden meewerken aan voorlichting aan de doelgroep en aan het managen van verwachtingen. 

Het bureau Mobycon, dat ons in dit project begeleid, gaat op basis van deze werkconferentie, samen met alle betrokkenen, een plan van aanpak maken. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen al in het najaar concrete stappen gezet worden om een proefproject met alternatief rolstoelvervoer in Huizen mogelijk te maken.  Als dit lukt, kan worden gekeken hoe dit over de rest van de regio kan worden uitgerold.

Ja, hier krijg ik energie van! Het is heerlijk om samen te werken met mensen die het hart op de goede plaats hebben en ook de bereidheid hebben om de handen uit de mouwen te steken. Ik weet nu eigenlijk al zeker dat dit project gaat lukken!   

Recommended Posts