Afgelopen donderdag bracht een delegatie vanuit de provincie Noord Holland (gedeputeerde Jaap Bond en de betrokken ambtenaren) een werkbezoek aan onze regio. Thema van het werkbezoek was: “toerisme”. Het doel van het werkbezoek was om de delegatie vanuit de provincie kennis te laten nemen van wat er zoal in onze regio speelt op het gebied van toeristische ontwikkelingen. Ook wilden we in gesprek over de mogelijke synergie die te bereiken is tussen investeringen die de provincie Noord Holland doet in toerisme  en de investeringen die de regiogemeenten afzonderlijk en het gewest Gooi en Vechtstreek als geheel op dit terrein doen. Een ander belangrijk doel was ook een onderlinge kennismaking, tussen met name de ambtenaren uit de provincie Noord Holland en de ambtenaren die zich in het gewest en in de regiogemeenten met economie en toerisme bezig houden.

We begonnen met een ontvangst in het prachtige stadhuis van Naarden en maakten een wandeling langs enkele hoogtepunten uit de vestingstad Naarden. Ter plaatse werd ook een toelichting gegeven op de plannen van Naarden om het vestingmuseum naar de Utrechtse poort te verplaatsen en natuurlijk mocht Jaap Bond een kanonschot lossen. Daarna vertrokken we per bus naar Huizen, waar we met een drankje hartelijk werden ontvangen op de botterwerf. Na een toelichting door Jan Geesink wandelden we door het nautisch havenkwartier, dat nu al een heel eind gevorderd is. Vervolgens gingen we weer per bus door Blaricum en Laren naar Muiden, waar we het Muizenfort bezochten. In het Muizenfort werden we ontvangen door enthousiaste vrijwilligers, waaronder ook de Weesper wethouder Hette Zijlsta. Na een drankje en heerlijke hapjes in het Muizenfort gingen we weer per bus terug naar Naarden.

Jaap Bond sprak na afloop van het werkbezoek met bewondering over de “parels” die hij de afgelopen uren had bezocht en sprak ook zijn vertrouwen uit in het beleid van het gewest Gooi en Vechtstreek om die “parels aan elkaar te rijgen”.  Er liggen volgens Jaap Bond tal van kansen om nieuwe bezoekers voor onze regio te interesseren en hen ook langdurig in onze regio te laten verblijven. Binnen het inmiddels volop lopende programma “Innovatieve verbindingen” wordt daar dan ook hard aan gewerkt.

Ik vond het zelf ook erg leuk en leerzaam om eens een kijkje te nemen in de toeristische keuken van andere gemeenten. Ook de delegatie vanuit de provincie liet weten dit werkbezoek als zeer positief te hebben ervaren. Er zijn veel nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten zijn geintensiveerd. Ik denk dat we de doelen die we met dit werkbezoek voor ogen hadden dan ook zeker hebben bereikt.

Recommended Posts