In de afgelopen week heb ik genoten van het optreden van CDA Tweede Kamerlid Mirjam Sterk bij Pauw en Witteman. Zij zette op een rustige manier het CDA standpunt m.b.t. de brief over integratie van minister van der Laan uiteen. Kern daarvan was dat praten over integratie op zich goed is, maar dat het toch vooral gaat om wat we vervolgens doen. Het vinden van een nieuwe term voor allochtonen (nieuwe Nederlanders) is  prima, maar dat alleen lost het integratieprobleem niet op. Het CDA wil onder meer dat er opleidingseisen gesteld gaan worden aan mensen die Nederland binnenkomen. Dat maakt integratie in ons land namelijk een stuk gemakkelijker.

Ik hou van politici die concrete voorstellen doen om maatschappelijke problemen op te lossen en van bestuurders en ambtenaren die dat ook daadwerkelijk voor elkaar weten te krijgen. Er wordt al zoveel gepraat in ons land.

Ook in Huizen kunnen we er wat van. Ruim twee jaar praten we nu al over de invoering van vraagsturing in ons Wmo beleid (beleid m.b.t. maatschappelijke ondersteuning). We willen dat mensen zelf, op eigen kracht, verantwoordelijkheid nemen voor hun deelname aan de maatschappij. Voor hen die dit niet (meer) kunnen en ook niet genoeg steun uit hun omgeving kunnen mobiliseren, moeten we als gemeente zorg dragen. Maar dan wel op een manier die past bij wat mensen zelf vinden dat nodig is en niet bij wat een ander vindt dat goed voor hen zou zijn.

Dat praten was nodig. Het gaat om complexe problemen en er zijn heel veel mensen en organisaties bij betrokken. Maar in de afgelopen week kon ik de commissie melden dat we het per 1 januari 2010 ook gaan doen!

Recommended Posts

1 Comment

  1. Janny, “vraagsturing” is een heel modern woord. het past geheel in een neo liberale samenleving die ervan uitgaat dat alle burgers de weg weten te vinden. maar helaas, helaas. er zijn ook mensen die het daarmee niet gemakkelijk hebben. die nauwelijks weten wat hun vraag eigenlijk is. die blijven we toch wel opzoeken, zodat ook zij op termijn de juiste vraag kunnen stellen?


Comments are closed for this article!