Het CDA Huizen diende tijdens het CDA congres een amendement in op het CDA verkiezingsprogramma over orgaandonatie. Het amendement hield in, dat het CDA opnieuw de mogelijkheden van een zogenaamd “geen bezwaarsysteem” zou onderzoeken. Het amendement haalde het echter niet. Maar dat wil niet zeggen dat het onderwerp binnen het CDA niet leeft. Integendeel! Samen met CDA Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp (lijst 1, nr. 26) ging ik afgelopen vrijdag op bezoek bij het Dialysecentrum in Hilversum.

Ik blijf zelf echt van mening dat een ander wettelijk beslissysteem nodig is om het tekort aan orgaandonoren op te lossen, zodat mensen die tijdens hun leven niets hebben laten weten na hun overlijden in principe orgaandonor zijn. Maar dat daarvoor onvoldoende politiek draagvlak is, is een feit. Intussen overlijden mensen op de wachtlijst. Daarom is het voor de komende jaren  nuttig om als CDA met deskundigen uit de praktijk in gesprek te blijven over mogelijke andere oplossingen voor het tekort aan donoren.

Momenteel  wachten meer dan 1200 mensen op een nier. Dat is veel en ze wachten te lang meestal bijna 5 jaar en hoe langer een patiënt op de wachtlijst staat, hoe meer de situatie verslechtert en hoe kleiner de kans wordt op een succesvolle transplantatie. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig.

Volgens de Hilversumse nefroloog mevrouw N. Mol zijn we op dit moment in de vreemde situatie terecht gekomen dat er meer gezonde mensen bij leven een nier afstaan voor donatie dan er gedoneerd wordt na overlijden. Nierpatiënten ontvangen dus vaker een nier van een levende donor, dan van een overleden donor.

Dit zet aan tot denken. Hoe kan het immers zijn dat mensen in leven wel bereid zijn om een nier af te staan en mensen na hun overlijden niet meer? De onwetendheid en de onduidelijkheid over hoe een orgaandonatie wordt uitgevoerd spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast willen veel mensen niet stil staan bij hun overlijden en praten zij er maar liever niet over.

Gezien het grote tekort aan donoren is het CDA van mening dat er iets moet gebeuren en roept het CDA mensen op om een keuze te maken over wat er nu hun leven met hun organen moet gebeuren. Om de drempel iets lager te maken heeft het CDA voorgesteld dat iedere burger bij het ophalen van zijn of haar paspoort een orgaandonatieformulier ontvangt. Mensen moeten worden aangemoedigd om bewust na te denken en goed worden voorgelicht over dit belangrijke onderwerp. Volgens Maarten Haverkamp worden burgers op die manier structureel gevraagd zich op te geven als orgaandonor. Zo nemen we een stukje angst en onbekendheid bij de mensen weg.

Op dit moment loopt er in Nederland een proef bij een aantal gemeenten maar wat betreft Maarten Haverkamp wordt deze proef uitgebreid en gaan bijvoorbeeld alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek via hun afdeling Burgerzaken de informatie folders uitdelen. Als CDAers uit de Gooi en Vechtstreek overleggen we regelmatig in het bijzijn van Maarten Haverkamp over allerlei zaken en op het eerst volgende overleg zal zeker op de agenda staan hoe we vanuit gemeenten mensen meer bewust kunnen maken over de nut en noodzaak van donor registratie. Want, aldus Maarten Haverkamp, laten we eerlijk zijn: op het moment dat we zelf een donornier nodig hebben willen we er toch ook niet 5 jaar op wachten met het risico dat het te laat is?

 

Recommended Posts