Voor de vierde keer heb ik deze week meegedaan aan het jaarlijkse matchdiner. Een diner, waarbij maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar vinden. Het aantrekkelijke van het concept is dat het om wederkerigheid gaat. Het zijn dus niet de maatschappelijke organisaties die alleen iets te vragen hebben, zij hebben ook iets te bieden. En dat geldt ook voor het bedrijfsleven.

Ik was voorzitter aan een tafel waar ongeveer evenveel bedrijven als maatschappelijke organisaties aan zaten en de ene match na de andere kwam er tot stand. Vaak stonden de vragen en diensten helemaal niet op het lijstje dat van tevoren was opgesteld. Er kwamen spontaan nieuwe ideeen op tafel. Zo zat er bijvoorbeeld een psychiater aan tafel, die van tevoren geen idee had wat hij zou kunnen doen. De vrijwilligers van het inloophuis kunnen wel wat bijscholing gebruiken op het gebied van omgaan met mensen met psychiatrische aandoeningen. En daar was dus gelijk een match. Ook onderling bleken er creatieve matches tot stand te kunnen komen. Zo heeft de stichting Winterboulevard vrijwilligers nodig om schaatsen te verhuren. Mogelijk iets voor cliënten van het inloophuis, die best graag iets voor de samenleving willen doen. En dat ook  met de media valt te matchen bewijst de afspraak, dat een journalist de naamsbekendheid van het inloophuis wil vergroten door een reportage te maken over het inloophuis. In ruil daarvoor werd natuurlijk een avondje meeëten aangeboden.  

Tussen de bedrijven door werd veel heen en weer gelopen en werden diverse contacten gelegd. Het was een levendig gebeuren, waar het élan echt vanaf spatte! Het aardige van dit vierde matchdiner is, dat er nu voor het eerst ook echt actief aan nazorg kan worden gedaan. Als gemeente hebben we daarvoor een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten zich hier fors voor in.

Wat geweldig toch dat we in Huizen zo’n uitgebreid en actief maatschappelijk middenveld hebben én een heleboel bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die combinatie maakt Huizen toch een bijzonder dorp! Soms kunnen we wel eens somber zijn over ontwikkelingen in de samenleving, maar hier word ik echt heel blij van!

Recommended Posts

1 Comment

  1. Wat een fijne, positieve reactie op het Maatschappelijk Diner! U hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit succes. Samen voor Huizen organiseerde het met veel plezier en volgt de matches op (er zijn er al veel uitgevoerd!). Bovendien creëren we nieuwe ontmoetingen tussen Huizer bedrijven en maatschappelijke organisaties zodat zij (meer) betrokken kunnen raken bij elkaar én Huizen.


Comments are closed for this article!