Afgelopen week maakten we kennis met gedeputeerde van Run, die vanuit de provincie Noord Holland verantwoordelijk is geworden voor economische zaken. Tot aan de verkiezingen heeft Jaap Bond deze portefeuille met veel enthousiasme invulling gegeven. Hij stimuleerde dat de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek hun bijdragen aan economische ontwikkeling verviervoudigden en zette daar als provincie nog eens het dubbele bedrag tegenover. Dit bedrag, samen met een bijdrage vanuit de Kamer van Koophandel, was opgeteld ca. 1 miljoen euro per jaar, waarvan dus ca. 500.000 euro afkomstig was van de provincie Noord Holland. Door die bijdragen zijn we als regio in staat geweest om innovatie in de voor ons meest belangrijke sectoren een enorme impuls te geven. Dat werd ook zichtbaar in de presentaties van de vier innovatieplatforms: media (iMMovator), Zorgeconomie (iZovator), Toerisme en recreatie (iTRovator) en innovatief ruimtegebruik op de bedrijventerreinen (iLocator). 

Het is nu, na de provinciale verkiezingen en de wisseling van gedeputeerde, weer even afwachten hoe de samenwerking met de provincie verder zal verlopen. Van Run was in ieder geval onder de indruk van wat er in onze regio allemaal tot stand is gebracht. Toch wilde hij in dit stadium geen enkele toezegging doen over de voortzetting van de (financiële) steun vanuit de provincie. 

Na de presentaties van de bereikte resultaten tot nu toe, was er tijd voor een heuse bezichtiging van het mediapark. We deden dit in een soort ’treintje’, de zogenaamde ‘Hillywood express’. Een aanrader om deze rondleiding eens te ondergaan. Voor ons gezelschap (wethouders uit de regiogemeenten, directeuren van innovatieplatforms, gedeputeerde en ambtenaren van Gewest en Provincie) was het een verkorte versie van een half uur, maar normaal duurt deze tour een uur en worden tal van interessante plekken in het mediapark bezocht, waaronder ook studio’s, een enorme ondergrondse ruimte met decorstukken en nog veel meer. 

Directeuren van innovatieplatforms en wethouders uit regiogemeenten in de 'Hillywood-express'

Na dit interessante intermezzo werd door de directeur van het Mediapark een presentatie gegeven over de ontwikkeling van het Mediapark in de afgelopen jaren. Hieruit bleek vooral het belang van een goede samenwerking (én focus!) van overheid (in dit geval de provincie Noord Holland en de gemeente Hilversum) en bedrijfsleven.

Daarna volgde een presentatie over het economisch belang van de mediasector voor onze regio. De cijfers (uit de recente cross-media monitor 2010-2011) liegen er niet om. Van de 106.000 werkzame personen in onze regio vinden 60.000 mensen een baan in de eigen regio. 46.000 mensen pendelen dus naar buiten de regio, vooral naar Amsterdam. Echter, bovenop die 60.000 mensen werken hier ook nog eens 20.000 mensen die direct buiten onze regio wonen (in de zogenaamde Metropoolregio Amsterdam) en aan 46.000 mensen uit de rest van Nederland. Er gaan dus dagelijks meer mensen onze regio in dan uit! De Gooi en Vechtstreek biedt daarmee, in vergelijking tot omliggende steden, aan veel mensen van buiten de regio een baan. De mediasector speelt hierin een heel belangrijke rol!

Uit onze regio werkt één op de acht werkzame personen die woonachtig zijn in overige gemeenten van de Gooi en Vechtstreek in Hilversum. Gemeenten die dichtbij Hilversum liggen scoren wel wat hoger (15 tot 20%) dan bijvoorbeeld Huizen. Vanuit Huizen werkt 11% van de beroepsbevoling in Hilversum. Met deze cijfers is in ieder geval het enorme regionale belang van de mediasector goed weer te geven. Er is ons dus als regiogemeenten alles aan gelegen om een sterke mediasector in onze regio te behouden. Daarnaast willen we de beschikbare kennis binnen de mediasector (in de brede zin des woords) ook beter gaan benutten voor innovatieve toepassingen in andere sectoren, zoals zorg en toerisme.   

V.l.n.r.: Gaston Crolla (KvK); Jan Rensen (wethouder Hilversum) en Jan van Run (gedeputeerde prov. NH)

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.