Na een boeiende reis door Brazilië had ik deze eerste week toch wel even moeite om de problemen in ons eigen dorp weer ter hand te nemen. Een week geleden liep ik nog rond in Sao Paulo, een stad met 20 miljoen inwoners. Er zijn wijken met enorme flatgebouwen, maar ook onafzienbare krottenwijken. De verschillen tussen arm en rijk zijn schrijnend zichtbaar. Hele basale dingen, als een dak boven het hoofd, voedsel, kleding en gezondheidszorg zijn niet voor iedereen beschikbaar. Omdat de bewoners van de krottenwijken geen aansluiting hebben op de riolering zijn er grote problemen in de drinkwatervoorziening. Ook de milieuproblemen zijn immens. Bijna 40% van de beroepsbevolking is werkloos en de criminaliteit is schrikbarend.

Bij zo’n eerste week terug in Huizen valt het dan even niet mee om weer vol energie bezig te zijn met de Huizer agenda. Maar inmiddels is de knop weer om. Er liggen weer veel nieuwe uitdagingen te wachten voor de komende periode.

Het WMO beleidsplan moet worden geschreven en de komende weken komen diverse groepen van belanghebbenden bij elkaar om de belangrijkste knelpunten, die actieve deelname aan onze samenleving belemmeren, in kaart te brengen.

De begrotingsbehandeling voor 2008 moet worden voorbereid. Inmiddels lijkt uit de juni-circulaire van het rijk dat de financiële situatie voor Huizen beter uit ziet dan de sombere voorspellingen in het voorjaar. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar tegelijkertijd is het ook wel hinderlijk dat we de inkomsten die we als gemeente van het rijk krijgen zo moeilijk voorspelbaar zijn.

Maar ook daarnaast zijn er nog tal van dossiers die weer opgepakt moeten worden en die me de komende tijd zullen bezig houden. De visie op breedtesport, de evaluatie van het armoedebeleid, de gezondheidsnota, het beleid m.b.t. dierenwelzijn, de regionaal economische samenwerking, de nota toerisme: alles draait op volle toeren! Als ik dan zie met hoeveel deskundigheid en enthousiasme onze medewerkers op al die dossiers aan de slag zijn, dan prijs ik mijzelf echt heel gelukkig met de fantastische ambtelijke ondersteuning. Ophouden dus met relativeren. Ik heb er weer zin in!

Recommended Posts

1 Comment

  1. Beste Janny,
    Ik ben fractievoorzitter van CDA Amsterdam-Zuidoost en we hebben een probleem met Muziekcentrum (MZO) . MZO heeft de afgelopen jaren nogal wat schulden opgebouwd doordat de subsidie niet synchroon liep met de uitgaven. Vorig jaar december heeft de wethouder 140.000 euro gegeven met als voorwaarde “opsplitsing van de functie van de directie van het Muziekcentrum Zuidoost in een zakelijk en inhoudelijk directeur, dan wel het tergbrengen van de uren van de huidige directeur t.b.v. enige andere vorm van zakelijk management.” Mijn vraag is of een wethouder deze voorwaarde wel mag stellen aan een gesubsidieerde instelling. Iemand vertelde mij, dat dit in de Awb staat beschreven. Heeft u enig idee, als dit zo is, waar dit staat beschreven in Awb?
    Is het trouwens niet de taak van de Raad van Toezicht?
    Kortom, is deze voorwaarde aan de verlening van extra subsidie niet onrechtmatig? Graag een reactie op mijn e-mailadres. Waarvoor dank.


Comments are closed for this article!