Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse school-kinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging.

Dat is de reden voor een regionaal programma “Gooi in beweging” dat vandaag in het winkelcentrum Oostermeent in Huizen formeel van start ging. Het programma wordt aangestuurd vanuit onze GGD. Deelnemende gemeenten zijn Hilverum, Huizen, Bussum, Naarden, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Laren en Muiden. Doelgroepen zijn kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Jazeker, ook 0 jaar al. Want overgewicht komen we al bij heel jonge kinderen tegen.

Ik ben gevraagd om bestuurlijk trekker (of: “ambassadeur”) van dit programma te zijn en ik heb deze klus van harte aangenomen. In mijn eigen omgeving zie ik bij kinderen de gevolgen van overgewicht. Niet alleen kan overgewicht in hun verdere leven ingrijpende gevolgen hebben voor hun gezondheid (diverse hartkwalen, maar ook diabetes en nierziekten worden bijvoorbeeld door overgewicht veroorzaakt) maar ook in hun sociaal emotionele ontwikkeling hebben kinderen last van overgewicht. Ze worden gepest op school, zijn minder geconcentreerd en hun leerprestaties worden erdoor beinvloed. Kortom: redenen genoeg om de strijd aan te gaan tegen overgewicht bij kinderen.

Natuurlijk is er in de eerste plaats een verantwoordelijkheid bij de ouders. Maar laat ik eerlijk zijn. Ik ben zelf ook ouder van een tienjarig kind en ook al vind ik soms dat er teveel gesnoept wordt, ik wil hem toch niet in een uitzonderingspositie brengen bij zijn vriendjes. Dus als al die vriendjes snoep meekrijgen naar de avondvierdaagse, dan kan ik toch niet met worteltjes en komkommer aankomen? En als iedereen chips trakteert op school, dan kan ik hem toch geen stukjes kaas meegeven? Natuurlijk weet ik dat bewegen belangrijk is. Maar als al zijn vriendjes met elkaar computerspelletjes spelen, dan kan ik hem toch niet iedere dag naar buiten sturen om te gaan spelen?

Ik denk dat heel veel ouders met deze dilemma’s worstelen en dat het daarom ook goed is om gezamenlijk afspraken te maken over wat wel- en wat niet wenselijk is. Ouders hebben daar de medewerking van scholen bij nodig en ook die van naschoolse opvang, sportverenigingen en sportinstituten. En dat is dan ook precies wat we met ons regionale programma willen gaan doen: het onderwerp op de agenda zetten bij o.a. scholen, naschoolse opvang, sportverenigingen en sportinstituten, om ouders en kinderen te ondersteunen bij gezond eten en voldoende bewegen.  

Ik vind dat het de kracht van gemeenten is om met dit maatschappelijke probleem aan de slag te gaan. In den Haag maakt minister Klink zich ook zorgen over het toenemend probleem van overgewicht bij kinderen en worden dikke “preventienota’s” geschreven. Maar daarmee gaat den Haag het niet oplossen. Als we er echt iets aan willen doen, dan moet dat dicht bij huis gebeuren. Hier in de regio Gooi en Vechtsteek bijvoorbeeld. En natuurlijk ook in Huizen! U gaat hier dus de komende jaren zeker nog meer van horen!

Recommended Posts

1 Comment

  1. Tjaa Ik ben pas dertien en ik doe aijtld 70 push-ups 20 keer buikspieren 8-pack oefenen 50 keer oefenen voor buikspieren in de 6-pack en 3 uur sporten per drie dagen ( een uur per dag ) Ik weeg alleen wat meer door mijn spieren echt! ik mag dan wel wat meer wegen maar als je me ziet denk je laat maar!


Comments are closed for this article!