Gisteren heb ik de kunstgrasvelden van HSV de Zuidvogels (2) en SV Huizen (1) officieel mogen openen, met een trap tegen een bal. Voor die trap had ik thuis even geoefend tegen de garagedeur, want volgens de kenners bij mij thuis is het geen gezicht om met de punt van je schoen tegen een bal te schoppen. Ik kwam dus goed beslagen ten ijs, om maar in sporttermen te blijven.

Ik heb tijdens mijn speech een paar dingen gezegd die ik rond deze feestelijke gebeurtenis van belang vond. In de eerste plaats is dat de betrokkenheid van mijn collega Petra van Hartskamp, wethouder voor o.a. ruimtelijke ordening en verkeer, die uit “eigen portefeuille” extra budget beschikbaar stelde, waardoor niet alleen kunstgrasvelden konden worden aangelegd, maar ook extra parkeerplaatsen, een nieuw toegangspad en een nieuwe fietsenstalling bij HSV de Zuidvogels. Daarnaast de betrokkenheid van mijn andere collega wethouder voor o.a. jeugdbeleid, Liesbet Tijhaar, die vanuit het belang dat de gemeente Huizen stelt in de rol die beide voetbalverenigingen vervullen voor een groot deel van de jeugd van Huizen, steeds de plannen voor de aanleg van kunstgras met verve in het College van B&W gesteund heeft, ook toen het door tegenvallende berekeningen en tegenvallende prijzen van rubber en metaal een paar keer lastig werd.

Ook de politiek heeft zich steeds achter de aanleg van de kunstgrasvelden geschaard, omdat dit de enige mogelijkheid was om het ruimtegebrek voor beide grote verenigingen op te lossen. Het was dan ook goed om te zien dat enkele raadsleden de moeite hebben genomen om nu ook bij de feestelijke opening aanwezig te zijn. Zonder steun vanuit de politiek was dit feestje niet doorgegaan!

Maar vaak vergeten we de mensen achter de schermen, die niet alleen bestuurlijke besluitvorming mogelijk maken, maar daarna ook zorgen dat de plannen worden uitgevoerd. Ik denk dan aan de vrijwilligers bij de beide verenigingen, die hier veel vrije tijd in gestoken hebben, maar ook aan onze Frans Elbers, die bijna dagelijks op de velden aanwezig was, aan Judith Vermaas, die precies op tijd met zwangerschapsverlof kon omdat alle belangrijke zaken geregeld waren en aan Hans de Bruijn, die zich enorm heeft ingezet om de zaak financieel rond te breien. Hulde!

Met de accomodatie van HSV de Zuidvogels zijn we nu voorlopig klaar. “We zijn heel tevreden” aldus voorzitter Arnold Postmus in de bestuurskamer van de vereniging. Koos Drooger, plaatsvervangend voorzitter van SV Huizen, merkte op dat hij wel een beetje jaloers naar de mooie accommodatie van de buurvereniging kijkt. “Bij SV Huizen moet op dat gebied nog heel wat gebeuren”.

Er is bij SV Huizen, ondanks de aanleg van het kunstgrasveld, nog steeds een ruimteprobleem, waar we uiterlijk volgend voorjaar een oplossing voor bedacht moeten hebben. De ambities van de vereniging zijn groot, maar de beschikbare middelen zijn beperkt. De kunst zal zijn om met elkaar naar haalbare oplossingen te zoeken. Wat mij betreft is dat de uitdaging waar we de komende maanden voor staan.

Recommended Posts

1 Comment

  1. Keurige trap Janny!


Comments are closed for this article!