Gisteren was ik op de prachtige locatie van kasteel Groeneveld in Baarn te gast bij een landelijke conferentie over dierenwelzijn. In de regio Gooi en Vechtstreek ben ik nog steeds de enige wethouder met dierenwelzijn in portefeuille. Maar in Nederland zijn er gelukkig al veel meer. Bijna al die wethouders en hun beleidsambtenaren dierenwelzijn, maar ook diverse organisaties, waaronder natuurlijk de dierenbescherming, waren aanwezig.

Zo’n conferentie kost me een hele dag, maar het is wel een goede manier om in een dag weer helemaal bijgepraat te worden over allerlei thema’s die met dierenwelzijn te maken hebben. In Huizen lopen we redelijk voorop, zeker ook als ik hoor hoe de dierenbescherming overal nog aan het “modderen” is om zelfs de meest basale voorzieningen, zoals opvang van dieren in een asiel en het vervoer per dierenambulance, te regelen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor al die vrijwilligers van de dierenbescherming weinig stimulerend is om al die gemeenten ieder jaar weer langs te moeten, om te onderhandelen over de vergoeding voor opvang en vervoer. In die zin steun ik ook wel het pleidooi van de dierenbescherming om dit (via een richtlijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) in een keer goed te regelen.

Momenteel staan er nog twee actiepunten op de agenda voor wat betreft dierenwelzijn in Huizen en ik bezocht dus ook de workshops die hierover gingen.

In de eerste plaats is dit het “fokbeleid” op kinderboerderijen. Ik vind persoonlijk dat er genoeg zwerfdieren zijn (zeker als het gaat om bijvoorbeeld kleine knaagdieren en kippen) en dat een kinderboerderij die dieren dus niet zou moeten willen fokken. In een workshop werden de voor- en nadelen van fokken met dieren op een kinderboerderij besproken. Door de koepelorganisatie van kinderboerderijen, maar ook door de dierenbescherming, wordt hier heel genuanceerd over gedacht. Het was heel nuttig om op dit punt kennis uit te wisselen, want binnenkort gaan we hierover met het bestuur van onze Huizer kinderboerderij afspraken maken.

Een tweede thema, dat voor 2010 in Huizen op de agenda staat, zijn de schuilstallen. In Huizen gaat het vooral om schuilstallen voor paarden. Over dit onderwerp leven veel emoties en het is dus goed om ook op dit punt over de juiste kennis te beschikken. Het is wel duidelijk, dat het gebrek aan een schuilplaats tegen regen, wind of zon, in veel gevallen niet als dierenmishandeling hoeft te worden gezien, maar als we het over dierenwelzijn hebben, zijn schuilstallen eigenlijk onmisbaar.

 

Recommended Posts

1 Comment


Comments are closed for this article!