In de afgelopen week werd de doorrekening van de zogenaamde “juni-circulaire” voor onze gemeente bekend. Dat was een forse tegenvaller, van nog eens bijna 1 miljoen euro extra korting op het gemeentefonds per jaar. De belangrijkste oorzaak daarvan is de bezuiniging vanuit het Rijk op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). We wisten al dat we 160.000 euro per jaar moesten inleveren, maar dat bedrag is nu fors verhoogd, met bedragen van maar liefst zo’n 600.000 euro per jaar. Daarnaast pakken ook de CAO onderhandelingen m.b.t. de loonontwikkeling van gemeente-ambtenaren niet bepaald in het voordeel van onze begroting uit.  

We hebben nog geen kabinet, maar de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn dus toch gewoon al begonnen terwijl de kosten voor gemeenten voor o.a. de uitvoering van de WMO onverminderd blijven stijgen. Terecht dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten hier tegen protesteert, want de onderbouwing van deze bezuiniging klopt niet en het  was voor 2011 ook zeker niet de afspraak die met het Rijk gemaakt is!

In de afgelopen week dus de ondankbare taak om dit aan de raadscommissie en aan de leden van de WMO raad mede te delen. Intussen proberen we maar weer scenario’s te ontwikkelen om in oktober een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Recommended Posts

7 Comments

 1. Elke keer als ik bij een gemeente aan het werk ga merk ik weer hoeveel mogelijkheden er zijn om te bezuinigen op de Wmo zonder dat daar iemand de dupe van is of hoeft te zijn.
  Denk aan:
  – betere afstemming zzps en huishoudelijke hulp
  – beter geregelde verantwoording PGB
  – voorkomen van bezwaarprocedures bijvoorbeeld door de inzet van zelfindicatie
  – het goed regelen van algemene voorzieningen en innovaties daarin stimuleren.
  – etc,etc.
  bezuinigen hoeft niet vervelend te zijn…

 2. Dit zegt mij niets. Kun je met deze maatregelen een miljoen besparen? Het suggereert trouwens dat het in Huizen niet goed geregeld zou zijn. Maar is dat ook zo?

  Vraagt om een weerwoord.

 3. We hebben het in Huizen prima geregeld en de argumentatie onder de voorgenomen bezuinigingen raakt dan ook kant nog wal. Een argument is, dat gemeenten door middel van een PGB (persoonsgebonden budget) kunnen besparen op de kosten van huishoudelijke hulp (een PGB is in Huizen 20% lager dan hulp in natura). Maar zelfs al zouden alle mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben dat via een PGB krijgen, halen we bij lange na niet de bezuiniging die het rijk ons nu oplegt.
  Een ander argument is dat gemeenten veel via collectieve voorzieningen kunnen regelen en dus ook kunnen besparen op de kosten. De realiteit is dat het grootste deel van het WMO budget op gaat aan huishoudelijke hulp bij mensen thuis. Dat is toch echt niet collectief te regelen. Kortom, een ordinaire bezuinigingsmaatregel, met gezochte argumenten. Ik hoop dat de VNG erin slaagt om hierin nog verandering aan te brengen.

  Hoop dat het nu voldoende duidelijk is?

  Janny Bakker

 4. Dag Janny,
  Ik zie nu pas deze reacties.
  Ik ken de situatie in Huizen niet dus mijn reactie was niet bedoeld als kritiek op Huizen en de regeling van de Wmo daar. Toch geloof ik dat er ook in Huizen bespaar mogelijkheden zijn tenzij Huizen het veel beter geregeld heeft als andere gemeentes in Nederland? En voor de duidelijkheid, ik ben ook absoluut niet blij met de bezuinigingsslag die er aan komt maar dat is niet hetzelfde als aangeven dat er niet te bezuinigen valt op de Wmo zonder dat daar mensen direct allerlei nadelen van ondervinden.
  ik heb in de gemeente waar ik momenteel werkzaam ben al 200.000 bezuinigt op de Wmo uitgaves van dit jaar. De aspecten die ik hierboven noem zijn voorbeelden. Je kunt niet besparen door mensen in plaats van zorg in natura pgb te geven. Maar wel door mensen hun pgb uitgaves te laten verantwoorden mocht dat in Huizen nog niet gebeuren.

 5. Dat heb je met surfen dan kom je op een site met argumenten en denk je daar kan ik mij ook mee bemoeien. De bezuinigingen worden steeds sterker binnen de Wmo. Binnen het Wmo vakberaad in de Achterhoek zijn we gezamenlijk bezig om beleid te ontwikkelen om de bezuinigingen op te vangen. Het is binnen de Wmo niet of dit of dat maar en dit en dat.
  Als eerste dit jaar een grote groep alfa hulpen overgenomen van de zorgaanbieders. Alfa hulpen blij, klanten blij en wij een bezuiniging van € 600.000,- op jaarbasis.

  Tevens controles opgevoerd binnen de normale PGB. Geen heksenjacht maar reeel. Dit levert echt tienduizenden euro’s op

  Afspraken maken met zorgaanbieders over indiceringen. Gemerkt dat zorgaanbieders soms meer verstand van indicaties hebben dan het CIZ.

  Woningaanpassingen. Kies pragmatische personen uit die binnen het zorgloket woningaanpassingen indiceren. Logisch nadenken levert tonnen op op jaarbasis.

  En zo kan ik nog wel even doorgaan. In onze gemeente, 40.000 inwoners, heeft dit alles geleid dat wij uikomen met het rijksbudget en niet € 1.000.000,- tekort komen zoals was begroot in 2009.

  Als je meer wilt weten, kun je mij mailen.

  Met vriendelijke groet,

  Rienk Planjé

 6. met een ‘normaal’inkomen is het niet meer te betalen. Ik heb er een baan bij, thuiswerk, dat dan wel gelukkig.


Comments are closed for this article!