A.s. zaterdag komt opnieuw een staatssecretaris van volksgezondheid naar Huizen. Na het formele werkbezoek van de vorige staatssecretaris Jet Bussemaker komt nu onze eigen CDA staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten met Huizen kennis maken. Het is een CDA aangelegenheid, dus geen officieel bezoek aan onze gemeente. Maar natuurlijk zal ook het gemeentelijk WMO beleid onderwerp van gesprek zijn.

Ik ontmoette Marlies Veldhuijzen van Zanten al eerder tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA in Lelystad en ik voel me zeer vereerd dat zij Huizen komt bezoeken. De staatssecretaris komt niet alleen luisteren naar hoe we in Huizen omgaan met WMO en ouderenbeleid, ze komt ook kijken naar concrete voorbeelden hiervan. Vandaar de keuze voor Amaris Voor Anker, waar morgen een nieuwe afdeling voor verpleeghuiszorg wordt geopend en waar een innovatief beleid is m.b.t. het betrekken van de sociale omgeving van de ouderen (mantelzorgers, familie, vrienden, bekenden en vrijwilligers) bij hun zorg en welzijn. Ook brengt zij een bezoek aan het kleinschalig woonproject aan de Ruijterstraat, van de Vivium Zorggroep. Door dit project wordt heel concreet inhoud gegeven aan het inspelen op de wens van veel mensen om zo lang mogelijk thuis te wonen en -als dit niet meer gaat- in een bij hun leefstijl passende omgeving oud te mogen worden.  

Als cadeau willen wij de staatssecretaris heel graag het mooie boek van Nel Hoogmoed aanbieden: “Het is zoals het is”. Dat boek gaat over mensen met Alzheimer en hun naaste omgeving en past heel goed bij het inhoudelijke thema dat wij tijdens dit werkbezoek naar voren willen brengen: “Van denken in producten naar denken vanuit de vraag”.

Ook de provincie (en destijds met name de CDA gedeputeerde Rinske Kruisinga) heeft zich erg voor de voorziening op de Ruijterstraat ingezet en hoewel de provincie de komende jaren zorg en welzijn niet echt als speerpunt meer heeft, hopen wij toch op steun vanuit de provincie bij het voortzetten van de vraaggestuurde werkwijze in Huizen.

Ik vind het dan ook erg nuttig dat Ciel Stevens Meewis (de eerste CDA vrouw op de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen) bij dit werkbezoek aanwezig zal zijn. Als CDA vrouwen voeren wij actie in Huizen, om zoveel mogelijk vrouwen in de provinciale staten te krijgen. Ciel is een vrouw die met twee benen op de grond staat. Naast een drukke baan heeft zij ook nog jonge kinderen en doet zij vrijwilligerswerk. Ciel heeft veel ambities voor onze regio. We hopen daarom dat velen op Ciel zullen stemmen.

 

Ik zie erg uit naar dit bezoek en ik hoop dat dit zowel voor ons in Huizen als voor Ciel Stevens in Haarlem én onze staatssecretaris in den Haag inspirerend zal zijn.

Recommended Posts

1 Comment

  1. dag janny: zeer vereerd natuurlijk dat je de staatssecretaris mijn boek wilt geven. ik hoop dat ze er inspiratie uitput voor de hoogstnood- zakelijke vernieuwingen in de zorg. dat ze in Voor Anker familie en vrienden gaan betrekken bij de zorg voor mensen die zij gaan verplegen, vind ik een belangrijke eerste stap.

    bestaan in Huizen de CDA vrouwen nog steeds.

    ga je ons ook bijpraten over de ervaringen tijdens het bezoek?

    ga je ook nog iets vertellen over de resultaten van het bezoek?


Comments are closed for this article!