In de afgelopen week is er veel gebeurd rond het rapport m.b.t. het functioneren van de Stichting Marketing Huizen (SMH) en dit heeft me dus ook behoorlijk bezig gehouden. Donderdag was er een themabijeenkomst over marketing en promotie in de Botterwerf, waar bewust niet is gesproken over het functioneren van de SMH, maar waar in algemene zin met betrokkenen (vrijwilligers en bedrijfsleven) is gesproken over het belang van samenwerking op het gebied van marketing en promotie van Huizen.   

Afgelopen vrijdag besloot het bestuur van de SMH de stekker uit de SMH te trekken. Dat was voor de individuele bestuursleden een moeilijke beslissing, want zij hebben allemaal vele uren van hun vrije tijd en heel veel energie in de SMH gestoken. Maar alles overziend, kan ik wel begrijpen dat zij uiteindelijk toch deze beslissing hebben genomen. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen hoe het verder moet met de marketing en promotie van Huizen. A.s. dinsdag spreken we hierover in het College van B&W.

Recommended Posts

3 Comments

 1. Wil best op individuele (vrijwillige) basis mee helpen denken aan de promotie van Huizen als stad aan het water. Ik denk dat de stichting te veel hooi op haar vork heeft genomen.

 2. 1) stibod wist niets van een themabijeenkomst in de botterwerf over marketing en promotie van huizen.
  2) de historische verenigingen in het dorp zijn door de stichting Tussen Vecht en Eem benaderd om in 2011 een themabijeenkomst te organiseren over Huizen. tegelijk komt een themanummer uit van hun blad;
  3) kan het bestuur de SMH opheffen, terwijl het door de gemeenteraad is opgericht?
  4) stibod wil altijd mee blijven denken over de promotie van Huizen samen met andere organisaties.
  5) er zijn voldoende mogelijkheden; je moet het alleen anders organiseren rekening houdend met de eilandjes cultuur van Huizers.
  5) ik wil ook

 3. Stekker uit SMH, maar doen we het licht weer aan?

  Geachte mevrouw Bakker,

  De Stichting Marketing Huizen bestaat niet meer. Mijn gevoel is dat weinigen daar om zullen treuren, voor zover men al op de hoogte was met het bestaan van deze club. Maar dat terzijde. Graag wil ik een gedachte aandragen hoe een op zich uiterst nuttig platform wel zou kunnen functioneren. Binnen welke organisatievorm dan ook.

  Want waarom is het misgegaan? Hoewel ik de doelstellingen van de SMH slechts in grote lijnen ken – het op de kaart zetten van Huizen als aantrekkelijke woon- en leefgemeente – denk ik dat men in een traditionele valkuil is gestapt: een stichting in het leven roepen die opereert onder de vlag “Marketing Huizen” en waarin echte marketeers volledig ontbreken. Er is geput uit een “Old Boys Network”, het zijn de welbekende namen van Huizer mannen – zijn er geen capabele vrouwen dan? – die altijd weer opduiken.

  Het marketen van een stad of dorp is een vak, er zijn ondernemingen die daar een specialisme van hebben gemaakt, het vraagt iets anders dan alleen het organiseren cq coördineren van al dan niet grootschalige evenementen. Het draait primair om een heldere visie over hoe men men Huizen wil positioneren. En dat is een onderwerp dat behoorlijk denkwerk vraagt en niet kan gebeuren op een achternamiddag. Het marketen van Huizen is veel meer dan het via evenementen of promoties aantrekken van bezoekers “van buiten”, die een dagje Huizen komen doen. Er is trouwens nog een uiterst belangrijke doelgroep, de bewoners van Huizen zelf. In feite gaat het om de verdeling “interne- en externe marketingcommunicatie”, en dat is een continu professioneel proces. Huizen anno 2010 kent vele gezichten, heeft geen eenduidige identiteit en zeker geen uitgesproken imago. Het is de uitdaging om daar verandering in aan te brengen.

  Ons dorp telt vele creatieve geesten die een grote bijdrage zouden kunnen leveren aan het marketen van Huizen. Als bewoner van “Het Oude Dorp” voel ik me zeer betrokken bij wat er speelt in deze gemeente; als ervaren communicatie-adviseur die al 20 jaar gevestigd is in Huizen zie ik kansen om een bijdrage te leveren. Niet als solist, maar met een team van marketeers, communicatiespecialisten en creatieven.

  Ik heb u incidenteel en altijd zeer kort ontmoet tijdens min of meer officiële momenten bij de onder andere de Huizer Hockeyclub en de Trappenberg, en heb daarbij de indruk gekregen van een stevige bestuurder met de nodige visie en daadkracht. Wellicht is er een moment tijd om het onderwerp “de marketing van Huizen” eens te bespreken, om de basis te leggen voor een gedegen en creatief Plan van Aanpak. Vanuit visie. Huizen verdient dat.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Groothuis


Comments are closed for this article!